Infolinia: +48 570 858 552, +48 535 070 555

Refundacje

Dzięki refundacjom z NFZ i PFRON możesz obniżyć cenę swoich aparatów słuchowych!

Dofinansowanie na aparat słuchowy ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje wszystkim osobom ubezpieczony, odprowadzającym składki zdrowotne w danym okresie rozliczeniowym, u których niedosłuch przekroczył wartość 30 dB (do 26. r.ż.) lub 40 dB (powyżej 26. r.ż.).

Wysokość dofinansowania z NFZ wynosi od 700 zł do 2000 zł na każdy aparat słuchowy i od 50 zł do 60 zł na wkładkę uszną. Kwota przyznanej refundacji zależy od wieku beneficjenta. Odrębne regulacje dotyczą osób poniżej 26. r.ż., inwalidów wojennych, osób represjonowanych oraz korzystających z aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne i systemów wspomagających słyszenie. Podczas wizyty w poradni Audiosonica udzielimy Ci informacji, jak uzyskać refundację z NFZ. Wydamy konieczne zaświadczenia oraz skierujemy Cię do lekarza specjalisty, który może wypisać skierowanie na aparat słuchowy, poinformujemy Cię także, do jakiego oddziału i w jakim terminie należy dostarczyć uzyskane skierowanie. Po dopełnieniu wszelkich formalności możesz zakupić aparat słuchowy w kwocie pomniejszonej o refundację.

O dofinansowanie na aparaty słuchowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby posiadające grupę inwalidzką bądź zaświadczenie o niepełnosprawności. Wysokość przyznanej refundacji jest zależna od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny osoby ubiegającej się o dofinansowanie. W naszej poradni dowiesz się, do której placówki musisz się zgłosić w celu otrzymania dofinansowania oraz otrzymasz konieczne zaświadczenia.

Dofinansowania z PFRON i NFZ są od siebie niezależne.